TV& VIDEO

sáng chế

Những anh "Hai lúa" đam mê sáng chế nông cụ

Những anh "Hai lúa" đam mê sáng chế nông cụ

VTV.vn - Dù thành công chưa nhiều nhưng vẫn có hàng trăm sáng chế được ra đời và bước đầu mang lại những giá trị cho chủ nhân của nó.