sao Hỏa

Phi hành gia có thể trồng lượng rau lớn trong vũ trụ và trên Sao Hỏa

Phi hành gia có thể trồng lượng rau lớn trong vũ trụ và trên Sao Hỏa

VTV.vn - Thử nghiệm sẽ cho thấy phi hành gia có thể trồng lượng rau lớn trong vũ trụ và trên Sao Hỏa hơn lượng canh tác gần đây trên Trạm Vũ trụ Quốc tế.