TV& VIDEO

sao khuê 2016

Danh hiệu Sao Khuê 2016 sẽ bình chọn Top 10

Danh hiệu Sao Khuê 2016 sẽ bình chọn Top 10

VTV.vn - Thay vì xếp hạng các sản phẩm 4 sao, 5 sao… năm nay lần đầu tiên danh hiệu “Top 10 Sao Khuê 2016” sẽ được bình chọn dành cho 10 sản phẩm, dịch vụ xuất sắc nhất.