TV& VIDEO

sập bẫy

Tái diễn thủ đoạn vờ bắt cóc, tống tiền ở Hà Nội

Tái diễn thủ đoạn vờ bắt cóc, tống tiền ở Hà Nội

Mặc dù Công an Hà Nội đã lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn vờ bắt cóc để đe dọa tống tiền nhưng nhiều gia đình vẫn tiếp tục sập bẫy nhóm tội phạm này.