TV& VIDEO

sập mỏ đá

Vụ sập mỏ đá khiến 3 người chết ở Nghệ An: Mỏ đã hết phép thăm dò

Vụ sập mỏ đá khiến 3 người chết ở Nghệ An: Mỏ đã hết phép thăm dò

VTV.vn - Mỏ đá của doanh nghiệp tư nhân Hải Hà được cấp phép thăm dò với thời hạn là từ ngày 6/5/2015 đến ngày 6/5/2016, tức là đã hết hạn cấp phép.