sáp nhập

Điều gì sẽ diễn ra thời hậu Uber?

Điều gì sẽ diễn ra thời hậu Uber?

VTV.vn - Uber sẽ chính thức dừng hoạt động tại Việt Nam vào ngày 8/4/2018 sau khi “bán mình” cho Grab. Ai sẽ bị tác động và bài học gì về kinh tế chia sẻ sau vụ sáp nhập này?