TV& VIDEO

sát hạch

Xã hội hóa công tác đào tạo, sát hạch kỹ sư CNTT theo chuẩn kỹ năng Nhật Bản

Xã hội hóa công tác đào tạo, sát hạch kỹ sư CNTT theo chuẩn kỹ năng Nhật Bản

VTV.vn - Trước thực trạng đào tạo nguồn nhân lực CNTT tại Việt Nam, Bộ KH&CN đã tổ chức hội thảo nhằm nhấn mạnh vai trò chuẩn kỹ năng CNTT trong việc phát triển nguồn nhân lực.