TV& VIDEO

sạt lở đất Yên Bái

Yên Bái: Sạt lở đất nghiêm trọng nhất trong 10 năm

Yên Bái: Sạt lở đất nghiêm trọng nhất trong 10 năm

VTV.vn - Tại Yên Bái, tình hình sạt lở đất tại một số huyện của địa phương này được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong 10 năm trở lại đây.