TV& VIDEO

sạt lở nguy hiểm

TP.HCM di dời 100% hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm vào năm 2018

TP.HCM di dời 100% hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm vào năm 2018

VTV.vn - UBND TP.HCM đã đặt mục tiêu đến hết năm 2018 sẽ tiến hành di dời 100% hộ dân sống trong vùng nguy hiểm nhằm ổn định đời sống người dân, phát triển kinh tế xã hội.