TV& VIDEO

Savills Việt Nam

Người Việt dành 30 - 40% thu nhập cho chi phí nhà ở

Người Việt dành 30 - 40% thu nhập cho chi phí nhà ở

VTV.vn - Theo bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Việt Nam, mỗi hộ gia đình đang dành khoảng 30 - 40% thu nhập cho chi phí nhà ở.