Savills Việt Nam

Cứ hơn 54.000 người Việt thì có một cửa hàng tiện lợi

Cứ hơn 54.000 người Việt thì có một cửa hàng tiện lợi

VTV.vn - Theo báo cáo về thị trường bán lẻ của Savills Việt Nam, hiện cứ hơn 54.000 người Việt thì có một cửa hàng tiện lợi.