say

Những tác hại khi uống “quá chén”

Những tác hại khi uống “quá chén”

Trong những ngày Tết, mọi người thường sử dụng rượu bia nhiều hơn mức bình thường, thậm chí uống quá chén dẫn đến say rượu.