TV& VIDEO

Shangri-la

Đối thoại Shangri-La 16: Thông điệp về thượng tôn pháp luật

Đối thoại Shangri-La 16: Thông điệp về thượng tôn pháp luật

VTV.vn - Trong 3 ngày Đối thoại Shangri-La, thông điệp thượng tôn pháp luật liên tục được nhắc đến tại nhiều phiên thảo luận.