TV& VIDEO

Shinkansen

Tàu cao tốc Shinkansen - phương tiện giao thông chính của Nhật Bản

Tàu cao tốc Shinkansen - phương tiện giao thông chính của Nhật Bản

Ngày nay, tàu cao tốc Shinkansen có vị trí hết sức thiết yếu đối với nền kinh tế của đất nước Nhật Bản.