sĩ số

Chương trình học cả ngày thu hút trẻ đến trường tại vùng khó khăn

Chương trình học cả ngày thu hút trẻ đến trường tại vùng khó khăn

Ở Tây Nguyên, cứ đến mùa làm rẫy, các thầy cô giáo ở những vùng sâu, vùng xa lại lo vận động học sinh đến trường, vì các em bỏ học nhiều, ở nhà lên rẫy giúp cha mẹ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive