TV& VIDEO

sĩ số

Chương trình học cả ngày thu hút trẻ đến trường tại vùng khó khăn

Chương trình học cả ngày thu hút trẻ đến trường tại vùng khó khăn

Ở Tây Nguyên, cứ đến mùa làm rẫy, các thầy cô giáo ở những vùng sâu, vùng xa lại lo vận động học sinh đến trường, vì các em bỏ học nhiều, ở nhà lên rẫy giúp cha mẹ.