TV& VIDEO

sinh ba

Cấp cứu và nuôi dưỡng thành công ca sinh ba đẻ non

Cấp cứu và nuôi dưỡng thành công ca sinh ba đẻ non

 Một bà mẹ mang 3 thai đẻ non ở tuần thứ 28 đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp cứu kịp thời.