TV& VIDEO

sinh con tại nhà

Tiềm ẩn nguy hiểm khi phụ nữ sinh con tại nhà

Tiềm ẩn nguy hiểm khi phụ nữ sinh con tại nhà

VTV.vn - Thay vì đến trạm y tế, hiện nay, nhiều phụ nữ là người dân tộc thiểu số, khu vực miền núi Quảng Ngãi vẫn chọn cách sinh con tại nhà.