TV& VIDEO

sinh con thứ 2

Cho phép sinh con thứ hai tạo đà tăng trưởng cho nền kinh tế Trung Quốc

Cho phép sinh con thứ hai tạo đà tăng trưởng cho nền kinh tế Trung Quốc

VTV.vn - Việc thay đổi chính sách 1 con được kỳ vọng sẽ làm thay đổi những dự báo u ám và tạo thêm đà tăng trưởng cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.