TV& VIDEO

sinh kế

Việt - Đức hợp tác phát triển khai thác bền vững nguồn nước

Việt - Đức hợp tác phát triển khai thác bền vững nguồn nước

Ngày 18/2, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo khởi động Dự án “Nghiên cứu công nghệ khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước” ở Cao nguyên đá Đồng Văn.