TV& VIDEO

sinh nhật Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng bạn bè Pháp

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng bạn bè Pháp

VTV.vn - Những người dân bình thường, học giả, chính khách hay đối thủ trong những lần gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh đều có tình cảm đặc biệt và dấu ấn không thể phai mờ với Bác.