TV& VIDEO

sinh từ

Trẻ chậm biết đi không ảnh hưởng đến phát triển trí tuệ

Trẻ chậm biết đi không ảnh hưởng đến phát triển trí tuệ

Các nhà khoa học tại Thụy Sĩ đã khẳng định việc trẻ chậm biết đi không hề ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ hay thói quen của bé sau này.