TV& VIDEO

sinh vật biển

Nhà hàng dưới biển đầu tiên của châu Âu tại Na Uy

Nhà hàng dưới biển đầu tiên của châu Âu tại Na Uy

VTV.vn - Nhà hàng dưới biển này có tên là "Under" được thiết kế với một phần nổi và một phần khác chìm dưới mặt nước.