TV& VIDEO

sinh vật học

Australia phát hiện chủng loại ếch mới

Australia phát hiện chủng loại ếch mới

VTV.vn - Các nhà sinh vật học thuộc đại học New Castle (Australia) vừa phát hiện ra một chủng loại ếch mới lần đầu tiên được tìm thấy tại khu vực Oyster Cove phía nước này.