TV& VIDEO

sinh viên 5 tốt

Trao giải thưởng Sao tháng Giêng 2017 và Sinh viên 5 tốt

Trao giải thưởng Sao tháng Giêng 2017 và Sinh viên 5 tốt

VTV.vn - Nhiều sinh viên và tập thể sinh viên đã được trao tặng giải thưởng Sao tháng Giêng 2017 và danh hiệu Sinh viên 5 tốt.