TV& VIDEO

sinh viên Pháp

Sinh viên Pháp biểu tình phản đối dự thảo cải cách luật lao động

Sinh viên Pháp biểu tình phản đối dự thảo cải cách luật lao động

VTV.vn - Hàng ngàn sinh viên Pháp đã xuống đường biểu tình để bày tỏ sự phản đối đối với dự thảo cải cách luật lao động được đưa ra bởi Chính phủ của đảng Xã hội.