TV& VIDEO

sinh viên xuất sắc

Trao học bổng FUYO cho 80 sinh viên xuất sắc

Trao học bổng FUYO cho 80 sinh viên xuất sắc

VTV.vn - Ngày 26/9, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Hà Nội) đã diễn ra lễ trao học bổng FUYO cho sinh viên xuất sắc trong năm học 2015-2016.