TV& VIDEO

Sở Công Thương Hà Nội

Hà Nội sẽ xây dựng chợ đầu mối bằng nguồn vốn xã hội hóa

Hà Nội sẽ xây dựng chợ đầu mối bằng nguồn vốn xã hội hóa

VTV.vn - Theo Sở Công Thương Hà Nội, các chợ đầu mối hiện nay quy mô nhỏ, khó mở rộng là một trong những lý do cần xây mới chợ đầu mối lớn với nguồn vốn "khủng" tại Hà Nội.