Sở Công Thương Hà Nội

Doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ nông sản ế thừa

Doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ nông sản ế thừa

VTV.vn - Các doanh nghiệp sẽ thống nhất với người dân một mức giá phù hợp, đảm bảo thuận lợi tốt nhất về mặt trung chuyển và tiêu thụ.