Sở Công Thương

Quy trình truy xuất nguồn gốc thịt lợn

Quy trình truy xuất nguồn gốc thịt lợn

VTV.vn - Trước khi heo xuất chuồng, mỗi chủ trang trại phải kích hoạt vòng nhận diện do hệ thống Te Food cung cấp.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive