TV& VIDEO

Sở Công Thương

Vướng mắc khi đeo vòng truy xuất nguồn gốc cho lợn

Vướng mắc khi đeo vòng truy xuất nguồn gốc cho lợn

VTV.vn - Đề án đeo vòng truy xuất nguồn gốc thịt lợn tại TP.HCM đã được thực hiện hơn 8 tháng nhưng vẫn còn nhiều bất cập và vướng mắc.