TV& VIDEO

Sở GD-ĐT

Đà Nẵng: Học sinh THPT thi trắc nghiệm từ học kỳ I năm học này

Đà Nẵng: Học sinh THPT thi trắc nghiệm từ học kỳ I năm học này

VTV.vn - Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng chỉ đạo thông báo đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh về phương án thi trắc nghiệm.