TV& VIDEO

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Hà Nội lý giải việc quá tải trường lớp trên địa bàn thành phố

Hà Nội lý giải việc quá tải trường lớp trên địa bàn thành phố

VTV.vn - Ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có lý giải về hiện tượng quá tải trường lớp trên địa bàn thành phố.