sở giáo dục

Tình trạng sách giáo khoa lậu trên thị trường Phú Yên

Tình trạng sách giáo khoa lậu trên thị trường Phú Yên

VTV.vn - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên vừa gửi tới các nhà sách, cửa hàng, đại lý và các địa phương về tình trạng xuất hiện sách in lậu trên thị trường trước năm học mới.