TV& VIDEO

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

Hà Nội chốt 6 đơn vị tranh giải 200.000 USD về ý tưởng giao thông

Hà Nội chốt 6 đơn vị tranh giải 200.000 USD về ý tưởng giao thông

VTV.vn - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đã chốt được 6 đơn vị lọt vào vòng tham gia sát hạch thực tế cuộc thi về ý tưởng chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô.