TV& VIDEO

sổ hộ khẩu

Thẻ công dân điện tử  - Bước đệm tiến tới đô thị thông minh

Thẻ công dân điện tử - Bước đệm tiến tới đô thị thông minh

VTV.vn - Việc thay thế hộ khẩu bằng thẻ công dân điện tử trong quản lý dân cư ở nước ta là bước đệm tiến tới phát triển đô thị thông minh, phù hợp với xu hướng chung của thế giới.