TV& VIDEO

số hóa truyền hình

Khánh Hòa duy trì phát sóng analog tại nhiều khu vực

Khánh Hòa duy trì phát sóng analog tại nhiều khu vực

VTV.vn - Do còn có một số vướng mắc nên Khánh Hòa chỉ thực hiện tắt sóng analog tại trạm phát sóng chính.