TV& VIDEO

sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế

Sở hữu trí tuệ giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế

VTV.vn - Việt Nam phải nhanh chóng xây dựng và hoàn thành chiến lược phát triển sở hữu trí tuệ trong giai đoạn tới.