sở hữu trí tuệ

Câu chuyện Sở hữu trí tuệ: Chuyện cấp “Visa” cho vải thiều xuất ngoại

Câu chuyện Sở hữu trí tuệ: Chuyện cấp “Visa” cho vải thiều xuất ngoại

VTV.vn - Câu chuyện Sở hữu trí tuệ với chủ đề “Câu chuyện cấp Visa cho vải thiều xuất ngoại” cho thấy tầm quan trọng của đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý.