TV& VIDEO

sơ khảo

Sáng tạo ứng dụng di động: Khuyến khích ứng dụng thuần Việt!

Sáng tạo ứng dụng di động: Khuyến khích ứng dụng thuần Việt!

 Sáng tạo ứng dụng di động 2013 là cuộc thi viết các phần mềm, ứng dụng di động trên nền tảng hệ điều hành Android dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin trên cả nước.