sọ não

Tăng khả năng học hỏi bằng phương pháp kích thích điện não

Tăng khả năng học hỏi bằng phương pháp kích thích điện não

Các nhà khoa học tại Mỹ vừa cho biết, họ đang tiến hành nghiên cứu một phương pháp có thể làm tăng tốc độ học hỏi của con người.