TV& VIDEO

Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Khai thác gỗ trái phép tại Thanh Hóa: Con voi chui lọt lỗ kim?

Khai thác gỗ trái phép tại Thanh Hóa: Con voi chui lọt lỗ kim?

VTV.vn - Trước việc khai thác trái phép gỗ ở Quan Sơn (Thanh Hóa), một câu hỏi được đặt ra là tại sao khai thác trên quy mô lớn và trong thời gian dài lại không bị phát hiện.