TV& VIDEO

sở nông nghiệp

Thanh tra chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại Phú Yên

Thanh tra chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại Phú Yên

VTV.vn - Đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bắt đầu thanh tra việc thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại Phú Yên.