Sở Tài nguyên Môi trường

"Việt Nam tái chế" triển khai chương trình hợp tác với các trường đại học

"Việt Nam tái chế" triển khai chương trình hợp tác với các trường đại học

VTV.vn - "Việt Nam tái chế" sẽ cùng các đại sứ nỗ lực nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của quy trình tái chế rác thải điện tử chuyên nghiệp với môi trường.