TV& VIDEO

sơ tán người dân

Indonesia ban bố cảnh báo cấp cao nhất về núi lửa phun trào tại Bali

Indonesia ban bố cảnh báo cấp cao nhất về núi lửa phun trào tại Bali

VTV.vn - Indonesia đã ban bố cảnh báo cấp cao nhất, đồng thời sơ tán người dân sau khi một núi lửa ở Bali hoạt động trở lại.