sơ tán người dân

Trung Quốc sơ tán dân tránh bão Maria

Trung Quốc sơ tán dân tránh bão Maria

VTV.vn - Chính quyền một số tỉnh duyên hải miền Đông Trung Quốc đang tiến hành sơ tán người dân tránh bão Maria.