TV& VIDEO

sơ tán người dân

Các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long phòng chống bão số 16

Các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long phòng chống bão số 16

VTV.vn - Các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang triển khai quyết liệt công tác phòng chống bão số 16.