sơ tán

Trường đại học sơ tán 500 sinh viên, nhân viên vì... mùi sầu riêng

Trường đại học sơ tán 500 sinh viên, nhân viên vì... mùi sầu riêng

VTV.vn - Thứ mùi thum thủm bao trùm thư viện trường đại học RMIT ở Melbourne được gây ra bởi trái sầu riêng đã hỏng bị bỏ quên trong tủ.