TV& VIDEO

sơ tán

Hàng chục nghìn người châu Phi phải sơ tán mỗi ngày vì xung đột, bạo lực và thiên tai

Hàng chục nghìn người châu Phi phải sơ tán mỗi ngày vì xung đột, bạo lực và thiên tai

VTV.vn - Trong nửa đầu năm 2017, các cuộc xung đột, bạo lực và thiên tai trên toàn châu Phi đã buộc khoảng 15.000 người phải rời bỏ nhà cửa mỗi ngày.