TV& VIDEO

sơ yếu lý lịch

Thanh Hóa chấn chỉnh vụ "bút phê" trái luật

Thanh Hóa chấn chỉnh vụ "bút phê" trái luật

VTV.vn - UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, chấn chỉnh việc Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh bút phê vào lý lịch cá nhân của công dân.