TV& VIDEO

sốc nhiễm khuẩn

Giải pháp phòng nhiễm khuẩn bệnh viện

Giải pháp phòng nhiễm khuẩn bệnh viện

VTV.vn - Mặc dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa sức khỏe và tính mạng của người bệnh, tuy nhiên giải pháp phòng nhiễm khuẩn bệnh viện lại không hề phức tạp.