sông Cửu Long

Lượng nước về hệ thống sông Cửu Long tiếp tục tăng

Lượng nước về hệ thống sông Cửu Long tiếp tục tăng

VTV.vn - Theo dự báo, từ ngày 12/4 đến ngày 17/4, lượng nước về hệ thống sông Cửu Long tiếp tục tăng.