TV& VIDEO

sông Đồng Nai

Lâm Đồng tiếp tục tạm dừng khai thác cát trên sông Đồng Nai

Lâm Đồng tiếp tục tạm dừng khai thác cát trên sông Đồng Nai

VTV.vn - Tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục tạm dừng hoạt động khai thác cát xây dựng cho đến hết năm nay trên sông Đồng Nai.