TV& VIDEO

sóng lớn

Mexico cảnh báo sóng lớn và lũ lụt tại bờ biển Thái Bình Dương

Mexico cảnh báo sóng lớn và lũ lụt tại bờ biển Thái Bình Dương

VTV.vn - Chính phủ Mexico vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng sóng lớn và nguy cơ lũ lụt tại nhiều bang ven biển Thái Bình Dương.