TV& VIDEO

sông Mê Kông

Diễn đàn sáng kiến chính sách hạ vùng sông Mekong

Diễn đàn sáng kiến chính sách hạ vùng sông Mekong

VTV.vn - Hội thảo dự án Sáng kiến chính sách hạ vùng Mekong về năng lượng, sinh kế nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên diễn ra trong 2 ngày (7, 8/12) tại TP Đà Nẵng.