TV& VIDEO

sông Mê Kông

Lào tiếp tục xả nước giúp Việt Nam chống hạn hán

Lào tiếp tục xả nước giúp Việt Nam chống hạn hán

VTV.vn - Trưởng Ban Đối ngoại TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cho biết, Lào sẽ tiếp tục xả nước từ các đập thủy điện, tổ chức quyên góp ủng hộ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.