TV& VIDEO

sông Mekong

Trung Quốc thành lập Ban Thư ký thúc đẩy hợp tác lưu vực sông Mekong

Trung Quốc thành lập Ban Thư ký thúc đẩy hợp tác lưu vực sông Mekong

VTV.vn - Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa ra mắt Ban Thư ký Trung Quốc về hợp tác Mekong - Lan Thương.