TV& VIDEO

sông ô nhiễm

Trạm cấp nước bỏ không, dân dùng nước sông tắm giặt

Trạm cấp nước bỏ không, dân dùng nước sông tắm giặt

VTV.vn - Từ nhiều năm nay, người dân ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, vẫn phải dùng nước sông để sinh hoạt dù nước đục màu và ô nhiễm.